UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

UCHWAŁA NR III/11/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.