UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń

UCHWAŁA NR III/10/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.