UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR III/7/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.