UCHWAŁA NR III/5/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/5/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.