UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR III/8/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.