Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r.