Zarządzenie nr 541/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 541/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.