Uchwała Nr 7/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu