Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 201515P

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2