III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Ogoszenie o wyniku przetargu