ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI: GRABÓWKA, DZIEWOKLUCZ, KĄKOLEWICE - PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH WRAZ Z NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2

 
Odpowiedzi z dnia 5.11.2009 strona 1Odpowiedzi z dnia 5.11.2009 strona 2Odpowiedzi z dnia 5.11.2009 strona 3  
Odpowiedzi z dnia 10.11.2009 strona 1Odpowiedzi z dnia 10.11.2009 strona 2  

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Dziewoklucz

Grabówka

Kąkolewice

Opis zadań

Zestawienie rzeczowo finansowe

Odpowiedzi z dnia 5.11.2009

Odpowiedzi z dnia 10.11.2009