UCHWAŁA Nr XXIX/225/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Budzyń 2006 – 2018”