UCHWAŁA Nr XI/86/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011