Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 1
64-840 Budzyń
tel. (67) 28 43 850
email: ddps@budzyn.pl
 
Kierownik Edyta Radwańska