Sołectwo Dziewoklucz

Sołtys Sławomir Makowiecki
Dziewoklucz 28
64-840 Budzyń
tel. 607 627 436