Sołectwo Wyszyny

Sołtys Filip Krasnopolski
Wyszyny 10
64-834 Wyszyny
tel. 724 115 001