Sołectwo Podstolice

Sołtys Jan Sempołowicz
Podstolice 22
64-840 Budzyń
tel. 693 323 346