Ogłoszenia o wynikach konkursu

Wyniki Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2021 r.

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2021 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 190.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 95.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów";
 4. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 45.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczna dziewcząt w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 5. Klub Tenisowy "RETURN" Budzyń w wysokości 9.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń".
 
Budzyń, dnia 10.02.2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

Wyniki II Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "II Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 24.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 
Budzyń, dnia 30.10.2020 r.

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

Wyniki Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 166.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 95.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów";
 4. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 45.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczna dziewcząt w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 5. Klub Tenisowy "RETURN" Budzyń w wysokości 9.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń".
 
Budzyń, dnia 7.02.2020 r.

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

Wyniki "IV Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "IV Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.":
 1. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 6.000,00 zł na zadanie "organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę ręczną dziewcząt - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 
Budzyń, dnia 26.11.2019 r.

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

 

Wyniki "III Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "III Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 
Budzyń, dnia 13.11.2019 r.

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

 

Wyniki "II Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "II Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 16.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 
Budzyń, dnia 7.08.2019 r.

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

 

Wyniki Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 141.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 90.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów";
 4. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 40.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczna dziewcząt w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 5. Klub Tenisowy "RETURN" Budzyń w wysokości 9.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń".
 
Budzyń, dnia 31.01.2019 r.

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "IV Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "IV Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";

Budzyń, dnia 19.11.2018 r.

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "III Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "III Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 25.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "II Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "II Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 96.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 80.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów";
 4. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 50.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczna dziewcząt w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 5. Klub Tenisowy "RETURN" Budzyń w wysokości 9.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń".

 

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "III Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "III Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 7.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "II Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "II Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 7.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 10.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczna dziewcząt w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 90.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 75.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów";
 4. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 30.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczna dziewcząt w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 5. Klub Tenisowy "RETURN" Budzyń w wysokości 8.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń".

 

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "III Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "III Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r.":

 

 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 12.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych – gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r.":

 

 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 80.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną – w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 70.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów";
 4. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 25.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczna dziewcząt w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń".

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2015 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2015 r.":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 8.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 8.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2015 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2015 r.":

 

 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 75.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 65.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 15.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów";
 4. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Budzyń w wysokości 21.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczną dziewcząt - w tym szkolenie, przygotowanie do rozgrywaek i zawodów w miejscowości Budzyń".

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2014 r."

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2014 r.":

 

 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 8.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń w II półroczu 2014 r.";

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w 2014 roku"

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w 2014 roku":

 

 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 68.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 59.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 14.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów".

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w IV kwartale 2013 roku"

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w IV kwartale 2013 roku":
 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 7.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w 2013 roku"

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w 2013 roku":

 

 1. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 59.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 2. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 59.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 14.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów".

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w 2012 roku"

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w 2012 roku":

 

 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 59.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 62.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 14.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów".

 

Wójt Gminy Budzyń
 /-/ Marcin Sokołowski

 

Wyniki "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w 2011 roku"

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie §4 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273 poz. 5436) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego w Gminie Budzyń w 2011 roku":

 

 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 54.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń";
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 62.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny";
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 14.500,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów".

Wyniki "Konkursu wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w II półroczu 2010 roku"

OGŁOSZENIE
 

Działając na podstawie §4 Uchwały Nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46 poz. 977) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w II półroczu 2010 roku":

 1. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 10.000,00 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny;

Wyniki "Konkursu wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku"

OGŁOSZENIE
 

Działając na podstawie §4 Uchwały Nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46 poz. 977) podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie po rozstrzygnięciu "Konkursu wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku":

 1. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 45.000,00 zł na zadanie organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń;
 2. Wyszyński Klub Sportowy "ISKRA" Wyszyny w wysokości 32.000,00 zł na zadanie organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny;
 3. Budzyński Klub Sportowy "KŁOS" Budzyń w wysokości 13.000,00 zł na zadanie organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.