Jesteś tutaj:   

Zadania publiczne

UCHWAŁA NR XVIII/186/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR XXXVII/333/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVII/333/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

UCHWAŁA Nr XVII/129/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2008 – 2011”

UCHWAŁA Nr XI/86/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011

 

UCHWAŁA NR XI/81/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2008

UCHWAŁA Nr XI/80/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

UCHWAŁA Nr XI/79/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

UCHWAŁA Nr IX/66/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Budzyń na lata 2007 – 2012

UCHWAŁA NR IV/30/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w

UCHWAŁA Nr XXIX/225/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Budzyń 2006 – 2018”