Jesteś tutaj:   

2021

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Przemysłowa

Informacja o wyniku przetargu

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Wyszynki

Informacja o wyniku przetargu

I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Gumowa, dz. 1334/9 i 1336/5

Informacja o wyniku przetargu - dz. 1334/9


Informacja o wyniku przetargu - dz. 1336/5

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej

Informacja o wyniku przetargu

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Fabryczna

Informacja o wyniku przetargu

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 11.05.2021 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 11.05.2021 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 11.05.2021 r. - strona 3

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń  Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń  Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej

Informacja o wyniku przetargu

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Leśna

Informacja o wyniku przetargu - 19.03.2021 r.:

Informacja o wyniku przetargu - 19.03.2021 r.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: Budzyń, ul. Przemysłowa

Informacja o wyniku przetargu - 18.03.2021 r.

Informacja o wyniku przetargu - 18.03.2021 r.

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.02.2021 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.02.2021 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.02.2021 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.02.2021 r. - strona 3

Informacja o treści złożonych ofert - 19.01.2021 r.:

Informacja o treści złożonych ofert - 19.01.2021 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert - 19.01.2021 r. - strona 2

Budowy parkingu w m. Wyszyny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 8.01.2021 r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty