Jesteś tutaj:   

2020

Budowa parkingu w m. Wyszyny

Informacja o treści złożonych ofert - 23.12.2020 r.:

Informacja o treści złożonych ofert - 23.12.2020 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert - 23.12.2020 r. - strona 2

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODSTOLICE

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 15.12.2020 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 15.12.2020 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 15.12.2020 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z 2.12.2020 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z 2.12.2020 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z 2.12.2020 r. - strona 2

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 16.10.2020 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 16.10.2020 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 16.10.2020 r. - strona 2

 

Informacja o treści złożonych ofert z 7.10.2020 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z 7.10.2020 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z 7.10.2020 r. - strona 2

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – Etap III. Część lekkoatletyczna

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 22.10.2020 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 22.10.2020 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 22.10.2020 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert - 02.10.2020 r.:

Informacja o treści złożonych ofert - 02.10.2020 r.

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – Etap III. Część lekkoatletyczna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 24 lipca 2020 r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 24 lipca 2020 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 24 lipca 2020 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 24 lipca 2020 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń

 

Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 7.08.2020 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 7.08.2020 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 7.08.2020 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 17.07.2020 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 17.07.2020 r.

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ORAZ UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 08.06.2020 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 08.06.2020 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 08.06.2020 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 08.06.2020 r. - strona 3

Informacja o treści złożonych ofert:

Informacja o treści złożonych ofert - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert - strona 2

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16.04.2020 r.:

Przebudowa dróg w Gminie BudzyńPrzebudowa dróg w Gminie BudzyńPrzebudowa dróg w Gminie Budzyń

 

Przebudowa dróg w Gminie BudzyńPrzebudowa dróg w Gminie BudzyńPrzebudowa dróg w Gminie Budzyń

 

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 27.03.2020 r.:

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 27.03.2020 r. - strona 1 Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 27.03.2020 r. - strona 2 Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 27.03.2020 r. - strona 3
Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 27.03.2020 r. - strona 4 Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 27.03.2020 r. - strona 5

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oraz lokalu użytkowego: Prosna

Informacja o wyniku przetargu

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Bukowiec 44/4

Informacja o wyniku przetargu

Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu w ramach II etapu przebudowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 12.02.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 12.02.2020 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 12.02.2020 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert:

Informacja o treści złożonych ofert