Jesteś tutaj:   

2019

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej: Nowe Brzeźno nr dz. 340/3

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu

Zakup i dostawa pojemników do bioodpadów

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.11.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.11.2019 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 21.11.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 21.11.2019 r.

 

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Budzyniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15.11.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 5.11.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5.11.2019 r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5.11.2019 r.

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5.11.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5.11.2019 r.:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5.11.2019 r.:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 5.11.2019 r.:

 

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 15 października 2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 15 października 2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 15 października 2019 r. - strona 2

Załączniki:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bukowiec

Informacja o wyniku przetargu:

Wyniki

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Budzyń ul. Lipowa

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu:

Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń w okresach nauki szkolnej 2019r - 2021r

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.07.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.07.2019 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.07.2019 r. - strona 1

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - 29.07.2019 r.:

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - 29.07.2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2019 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8 lipca 2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8 lipca 2019 r.

Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2019 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2019 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.07.2019 r. - strona 3

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 4 lipca 2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 4 lipca 2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 4 lipca 2019 r. - strona 2

Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport I zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.06.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.06.2019 r.

 

Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 14.06.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 14.06.2019 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.06.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 11.06.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 11.06.2019 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej–stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w miejscowości Wyszyny

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu:

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej–stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w miejscowości Wyszyny

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu

 

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny dz. 77

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny dz. 76

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu

Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport I zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 3.06.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 3.06.2019 r.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Budzyń ul. Lipowa

Informacja o wyniku przetargu:

Informacja o wyniku przetargu

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.05.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 3

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2019 r. - strona 2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej–stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w miejscowości Bukowiec

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej–stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w miejscowości Bukowiec

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu użytkowego położonego w miejscowości Dziewoklucz

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu użytkowego położonego w miejscowości Dziewoklucz

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA DLA OSIEDLA PIASKI W BUDZYNIU – PRZYŁĄCZE WODY DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUDZYNIU

Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r.:

Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r. - strona 1 Informacja o o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 19.03.2019 r. - strona 2

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w zakresie części nr 1, części nr 2 oraz części nr 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 3
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 4 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 20.03.2019 r. - strona 5

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r. - strona 2 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r. - strona 3
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.03.2019 r. - strona 4

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 5.02.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 5.02.2019 r.