Jesteś tutaj:   

2017

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Informacja o wyniku przetargu - Wyszyny 237/4

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Informacja o wyniku przetargu - Wyszyny 237/5

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 14.12.2017 r.:
Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 14.12.2017 r.
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 05.12.2017r:
Informacja o treści złożonych ofert

Publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych: Prosna

Informacja o wyniku przetargu - Prosna 144/7 Informacja o wyniku przetargu - Prosna 144/8

II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Budzyń, ul. Lipowa

Informacja o wyniku przetargu.

Budowa chodników na terenie Gminy Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02.10.2017r:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 08.09.2017r:
Informacja o treści złożonych ofert

Budowa placów zabaw w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02.10.2017r:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 08.09.2017r:
Informacja o treści złożonych ofert - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert - strona 2

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu (Etap I – boisko piłkarskie, oświetlenie, infrastruktura)

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 01.09.2017r:
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 01.09.2017r
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 22.08.2017r:
Informacja o treści złożonych ofert

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Informacja o wyniku przetargu.

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu (Etap I – boisko piłkarskie, oświetlenie, infrastruktura)

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 26.07.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 26.07.2017 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 20.07.2017r:

Informacja o treści złożonych ofert

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Budzyń, ul. Lipowa

Informacja o wyniku przetargu.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 27.07.2017 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 27.07.2017 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 27.07.2017 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 17.07.2017r:

Informacja o treści złożonych ofert

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu (Etap I – boisko piłkarskie, oświetlenie, infrastruktura)

Informacja o unieważnieniu przetargu:

Informacja o unieważnieniu przetargu

Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 26.06.2017 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 26.06.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikac.yjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz z podległymi jednostkami organizac.yjnym

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 5.06.2017 r.:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 5.06.2017 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 5.06.2017 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 5.06.2017 r. - strona 3
Zbiorcze zestawienie ofert:
Zbiorcze zestawienie ofert - strona 1 Zbiorcze zestawienie ofert - strona 2

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyny, Nowe Brzeźno, Kąkolewice

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 26.06.2017 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 26.06.2017 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 26.06.2017 r. - strona 2

Zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2
Zbiorcze zestawienie ofert:
Zbiorcze zestawienie ofert

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyny, Prosna, Budzyń, Brzekiniec

Unieważnienie przetargu - 04.05.2017 r.
Unieważnienie przetargu - 04.05.2017 r.
Zbiorcze zestawienie ofert:
Zbiorcze zestawienie ofert

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: Budzyń, ul. W. Łokietka

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.04.2017r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 11.04.2017r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 11.04.2017r. - strona 1

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty:

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1

Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.04.2017 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 14.04.2017 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 14.04.2017 r. - strona 2

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty:

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 2

Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzyniu (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1

KANALIZACJA SANITARNA W M. WYSZYNY

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona 1

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny dz. 81 i 82

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wyszyny dz. 81 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wyszyny dz. 82

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny dz. 62 i 70

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wyszyny dz. 62 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wyszyny dz. 70