Jesteś tutaj:   

2015

Reaktywacja Kina MEWA w Budzyniu

Ogłoszenie o wynikach przetargu

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BUDZYŃ

Zmiana wykonawcy
Ogłoszenie o zmianie wykonawcy
Wyniki przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej: Ostrówki

Wyniki przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń

Wyniki przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu

Cyfryzacja Sali kinowej, Kina MEWA w Budzyniu

Wyniki przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu

Dowozy uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń

Wyniki przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń

Wyniki przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń

Ogłoszenie o wynikach przetargu

WZROST BEZPIECZEŃSTWA I POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W BUDZYNIU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH PRZY OS. ZIELONYM I WIERZBOWYM ORAZ BUDOWĘ DROGI NR 201517P

Wyniki przetargu
Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2
Ogłoszenie o podpisaniu umowy
Ogłoszenie o podpisaniu umowy - strona 1 Ogłoszenie o podpisaniu umowy - strona 2 Ogłoszenie o podpisaniu umowy - strona 3
Ogłoszenie o podpisaniu umowy - strona 4

REWITALIZACJA TERENU PRZYKOŚCIELNEGO ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ KOŚCIOŁA W PODSTOLICACH

Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Ogłoszenie o wynikach przetargu

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej (grunt orny): Prosna

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń

Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 2 Ogłoszenie o wynikach przetargu - strona 3

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Ogłoszenie o wynikach przetargu