Jesteś tutaj:   

2014

Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 3

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Podstolice

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Leśna

Ogłoszenie o wynikach przetargu

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WSI OSTRÓWKI

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 3

Budowa siłowni terenowej w Wyszynach

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WSI PODSTOLICE

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 3

Budowa skate parku na Osiedlu Zielonym w Budzyniu

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Sokołowo Budzyńskie

Ogłoszenie o wynikach przetargu

BUDOWA, PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W GMINIE BUDZYŃ

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ORAZ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNIC

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 3
Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 4 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 5

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu - Łucjanowo etap II

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 3

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201512P W PROŚNIE

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2

Rozbudowa stanicy agroturystycznej o węzeł sanitarny

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Ogłoszenie o wynikach przetargu

POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINNYCH W BUDZYNIU POPRZEZ BUDOWĘ ULIC: NAPIECKA, DĘBOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ, REMONT ULIC: LEŚNEJ , CHODZIESKIEJ.

Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 1 Ogłoszenie o wynikach przetargu strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Sokołowo Budzyńskie

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201546P W BUDZYNIU – OS. PIASKI ETAP II.

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Ogłoszenie o wyniku przetargu

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKÓW NR 19 I 20 W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZEŹNO

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o wyniku przetargu

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o wyniku przetargu