Jesteś tutaj:   

2013

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o wyniku przetargu

PRZEBUDOWA - UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

Unieważnienie przetargu

Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez postawienie plenerowej siłowni w miejscowości Budzyń

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

BUDOWA PLACU ZABAW W BUKOWCU

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Ogłoszenie o wyniku przetargu

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o wyniku przetargu

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DZIEWOKLUCZ

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUDZYNIU - PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej (grunt orny)

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1

Dowozy uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń.

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

Zakup i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki szkła

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

PRZEBUDOWA DRÓG , CHODNIKÓW W GMINIE BUDZYŃ

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3
Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 4

Zakup i dostawa pojemników używanych do selektywnej zbiórki szkła

Ogłoszenie o wyniku przetargu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Budzyń (przetarg II)

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Budzyń

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1

Remont zabytkowego kościoła polegający na wymianie pokrycia dachowego, naprawie więźby dachowej, odnowieniu elewacji kościoła w Wyszynach

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (SP) w Wyszynach w ramach projektu Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń, prowadzonego w ramach IV konkursu Programu p

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3
Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 4 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 5

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓWKI – ETAP II

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BUDZYŃ

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Modernizacja - remont pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Budzyniu

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE BUDZYNIA I GRABÓWKA

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: ul. Strażacka

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej (grunt orny)

Ogłoszenie o wyniku przetargu

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG GMINNYCH I DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ SIECI DRÓG – ULIC W BUDZYNIU: ROGOZIŃSKIEJ, GUMOWEJ, CZEREŚNIOWEJ, SADOWEJ I REMON

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3