Jesteś tutaj:   

2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Sokołowo Budzyńskie

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Odwołanie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Budzyń, położonej w Budzyniu.

Wójt Gminy Budzyń działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), odwołuje ogłoszony na dzień 31 października 2011 r. na godz. 1000 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oraz kompleksem garaży oznaczonej nr ewid. 2252/2 o pow. 0,3207 ha, stanowiącej własność Gminy Budzyń, położonej w Budzyniu, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą KW Nr 52240. Odwołanie przetargu nastąpiło w związku z obciążeniem prawami i roszczeniami osób trzecich do w/w nieruchomości w księdze wieczystej.

 

Budzyń, dnia 31 października 2011 r.

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA WE WSI NOWE BRZEŹNO

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3

Dowozy uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń

Ogłoszenie o wyniku przetargu Ogłoszenie o wyniku przetargu

UPORZĄDKOWANIE CENTRUM WSI – POPRAWA WYGLĄDU ESTETYCZNEGO ORAZ STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU W PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Ogłoszenie o wyniku przetargu

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM BRZEŹNIE

Ogłoszenie o wyniku przetargu

UPORZĄDKOWANIE CENTRUM WSI – POPRAWA WYGLĄDU ESTETYCZNEGO ORAZ STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU W PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Unieważnienie przetargu

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W GMINIE BUDZYŃ

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201515P W BUDZYNIU

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Dziewoklucz

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Unieważnienie przetargu

PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO Z WYKORZYSTANIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W WYSZYNACH

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Popielno

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Kąkolewice

Ogłoszenie o wyniku przetargu

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA WE WSI BUKOWIEC

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 3
Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 4 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 5  

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OS. KWIATOWYM W BUDZYNIU - ETAP II

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

REMONT DACHU I ELEWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W PODSTOLICACH

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA WE WSI PROSNA

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2

Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Rogozi

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2