Jesteś tutaj:   

2010

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Grabówka

Og�oszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Og�oszenie o wyniku przetarguOg�oszenie o wyniku przetargu

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Og�oszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Og�oszenie o wyniku przetargu

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszynach, w ramach programu Radosna Szkoła

Og�oszenie o wyniku przetargu

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budzyniu, w ramach programu Radosna Szkoła

Og�oszenie o wyniku przetargu

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budzyniu, w ramach programu Radosna Szkoła

Og�oszenie o wyniku przetargu

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszynach, w ramach programu Radosna Szkoła

Og�oszenie o wyniku przetargu

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Og�oszenie o wyniku przetargu

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 201567P i 201572P NA OSIEDLU ZIELONYM W BUDZYNIU

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Og�oszenie o wyniku przetargu

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY DRÓG NA OS. ZIELONYM W BUDZYNIU

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Og�oszenie o wyniku przetargu

Przebudowa drogi gminnej nr 201508P w miejscowości Bukowiec

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Budzyniu

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska.

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2Og�oszenie o wyniku przetargu strona 3

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne

Og�oszenie o udzieleniu zam�wienia strona 1Og�oszenie o udzieleniu zam�wienia strona 2Og�oszenie o udzieleniu zam�wienia strona 3Og�oszenie o udzieleniu zam�wienia strona 4
Og�oszenie o udzieleniu zam�wienia strona 5Og�oszenie o udzieleniu zam�wienia strona 6
Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2Og�oszenie o wyniku przetargu strona 3

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM DRÓG NR 201515P I 201560P ORAZ BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ POD NOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - UL.PARKOWA

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 201515P

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej (ul. Leśna)

Og�oszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej (ul. Leśna)

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2Og�oszenie strona 3
Og�oszenie strona 4Og�oszenie strona 5Og�oszenie strona 6