Jesteś tutaj:   

2009

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI: GRABÓWKA, DZIEWOKLUCZ, KĄKOLEWICE - PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH WRAZ Z NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM

Og�oszenie o wyniku strona 1Og�oszenie o wyniku strona 2Og�oszenie o wyniku strona 3

Przebudowa dróg gminnych Nr 201546 w Podstolicach i Nr 201515 ul. Przemysłowa w Budzyniu

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2Og�oszenie o wyniku przetargu strona 3

BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WSI WYSZYNY

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2Og�oszenie o wyniku przetargu strona 3

Przedłużenie rurociągów tłocznych na Osiedlu Piaski w Budzyniu

Og�oszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej (ul. Lipowa)

Og�oszenie o wyniku przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej (ul. Strażacka)

Og�oszenie o wyniku przetargu

WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DROGI GMINNEJ NA OS. PIASKI W BUDZYNIU

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń – os. Piaski

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Przebudowa oświetlenia drogowego, ulicznego na terenie Gminy Budzyń

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w m, Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap I/

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Ogoszenie o wyniku przetargu

Ogrodzenie nieruchomości komunalnych w systemie panelowym w m. Wyszyny, Gmina Budzyń

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W WYSZYNACH

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201556P W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKA

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Przebudowa drogi gminnej Kąkolewice – Budzyń w ciągu drogi Nr 201542P na odcinku od km 0+707,00 do km 2+692,00 (II Etap)

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

Przetarg na dowozy uczniów do szkół

Og�oszenie o wyniku przetargu

PRZEBUDOWA DROGI NA OS. WIERZBOWYM W BUDZYNIU ( I ET.) I ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH W BUDZYNIU I BUKOWCU

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

BUDOWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SANITRNEJ POD NOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W BUDZYNIU

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W BUDZYNIU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEJSCIA DO BUDYNKU

Og�oszenie o wyniku przetargu strona 1Og�oszenie o wyniku przetargu strona 2Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DROGI GMINNEJ NA OS. CECHOWYM W BUDZYNIU

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2Og�oszenie strona 3

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201542P KĄKOLEWICE - BUDZYŃ, ETAP I OS.CECHOWE

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2