Jesteś tutaj:   

2021

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudowami dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach Sokołowo Budzyńskie, Nowe Brzeźno oraz Dziewoklucz. Przedmiot zamówienie został podzielony według zadań inwestycyjnych na trzy części t.j.: Część Nr 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie - etap II; Część Nr 2: Przebudowa drogi gminnej Nr 201526P w m. Nowe Brzeźno - etap III; Część Nr 3: Przebudowa drogi gminnej Nr 201535 w m. Dziewoklucz. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację całego zamówienia lub złożyć ofertę na wybraną dowolną część/części przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Leśna

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: Budzyń, ul. Przemysłowa

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2