Jesteś tutaj:   

2014

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zbiorcze zestawienie ofert - strona 1 Zbiorcze zestawienie ofert - strona 2

UWAGA! W dniu 2.01.2015r. zmianie uległy załączniki do SIWZ w zakresie przedmiaru robót branża budowlana, przedmiaru robót branża sanitarna-instalacje wewnętrzne oraz Załącznika Nr 8 - projekt umowy - aktualizacja dokumentów na dzień 31.12.2014r.

Informacja z dnia 2.01.2015r.:
Informacja z dnia 2.01.2015r.
Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r.:
Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r. - strona 1 Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r. - strona 2 Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r. - strona 3
Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r. - strona 4 Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r. - strona 5 Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r. - strona 6
Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r. - strona 7 Odpowiedzi z dnia 2.01.2015r. - strona 8

UWAGA! W dniu 30.12.2014r. zmianie uległ SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert!

Ogłoszenie z dnia 30.12.2014r. o zmianie terminu składania ofert:

Ogłoszenie z dnia 30.12.2014r. Ogłoszenie z dnia 30.12.2014r. - BZP
Odpowiedzi z dnia 29.12.2014r.:
Odpowiedzi z dnia 29.12.2014r. - strona 1 Odpowiedzi z dnia 29.12.2014r. - strona 2 Odpowiedzi z dnia 29.12.2014r. - strona 3
Odpowiedzi z dnia 22.12.2014r. - zestaw 2:
Odpowiedzi z dnia 22.12.2014r. - zestaw 2 strona 1 Odpowiedzi z dnia 22.12.2014r. - zestaw 2 strona 2 Odpowiedzi z dnia 22.12.2014r. - zestaw 2 strona 3
Odpowiedzi z dnia 22.12.2014r.:
Odpowiedzi z dnia 22.12.2014r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 22.12.2014r. strona 2 Odpowiedzi z dnia 22.12.2014r. strona 3
Odpowiedzi z dnia 16.12.2014r.:
Odpowiedzi z dnia 16.12.2014r.
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9

Załączniki:

Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Podstolice

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Leśna

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Budowa siłowni terenowej w Wyszynach

Uwaga! Od dnia 19.09.2014r. obowiązuje nowy Załącznik Nr 6 do SIWZ w zakresie zmiany nazwy zadania 

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.09.2014 r.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.09.2014 r.
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9

Załączniki:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WSI OSTRÓWKI

Zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert strona 1 Zbiorcze zestawienie ofert strona 2

Uwaga! Od dnia  17.09.2014r. obowiązują nowy STWiOR, przedmiar, zestawienie rzeczowo-finansowe oraz Schemat przekroju nawierzchni.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2014r.:

Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 2 Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 3
Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 4 Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 5
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

Budowa skate parku na Osiedlu Zielonym w Budzyniu

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WSI PODSTOLICE

Zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert strona 1 Zbiorcze zestawienie ofert strona 2

Uwaga! Od dnia  17.09.2014r. obowiązują nowy STWiOR, przedmiar, zestawienie rzeczowo-finansowe oraz Schemat przekroju nawierzchni.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2014r.:

Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 2 Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 3
Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 4 Odpowiedzi z dnia 17.09.2014r. strona 5

Ogłoszenie z dnia 15.09.2014r.:

Ogłoszenie z dnia 15.09.2014r. Ogłoszenie w BZP z dnia 15.09.2014r.

Uwaga! W dniu  15.09.2014r. zmianie uległ STWiOR oraz Schemat przekroju nawierzchni.

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.09.2014r.:

Odpowiedzi z dnia 15.09.2014r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 15.09.2014r. strona 2 Odpowiedzi z dnia 15.09.2014r. strona 3
Odpowiedzi z dnia 15.09.2014r. strona 4 Odpowiedzi z dnia 15.09.2014r. strona 5
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

BUDOWA, PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W GMINIE BUDZYŃ

Odpowiedzi na pytania z dnia 8.07.2014 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 8.07.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Sokołowo Budzyńskie

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ORAZ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNIC

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2014r.:

Odpowiedzni na pytania z dnia 26.05.2014r. strona 1 Odpowiedzni na pytania z dnia 26.05.2014r. strona 2 Odpowiedzni na pytania z dnia 26.05.2014r. strona 3
Odpowiedzni na pytania z dnia 26.05.2014r. strona 4 Odpowiedzni na pytania z dnia 26.05.2014r. strona 5 Odpowiedzni na pytania z dnia 26.05.2014r. strona 6
Odpowiedzni na pytania z dnia 26.05.2014r. strona 7

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.05.2014r.:

Odpowiedzni na pytania z dnia 23.05.2014r. strona 1 Odpowiedzni na pytania z dnia 23.05.2014r. strona 2

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu - Łucjanowo etap II

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń

Odpowiedzi na pytania z dnia 30 kwietnia 2014r.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 30 kwietnia 2014r. - strona 1 Odpowiedzi na pytania z dnia 30 kwietnia 2014r. - strona 2

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9
Ogłoszenie strona 10 Ogłoszenie strona 11 Ogłoszenie strona 12
Ogłoszenie strona 13

Załączniki:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201512P W PROŚNIE

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

Rozbudowa stanicy agroturystycznej o węzeł sanitarny

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Sokołowo Budzyńskie

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINNYCH W BUDZYNIU POPRZEZ BUDOWĘ ULIC: NAPIECKA, DĘBOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ, REMONT ULIC: LEŚNEJ , CHODZIESKIEJ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 13 marca 2014r.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 13 marca 2014r. - strona 1 Odpowiedzi na pytania z dnia 13 marca 2014r. - strona 2 Odpowiedzi na pytania z dnia 13 marca 2014r. - strona 3

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9

Załączniki:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201546P W BUDZYNIU – OS. PIASKI ETAP II.

Wyjaśnienia z dnia 25.02.2014r.: 

Wyjaśnienia z dnia 25.02.2014r. strona 1

UWAGA! W dniu 20.02.2014r. zostały zmienione niektóre załączniki! 

Odpowiedzi z dnia 20.02.2014r.: 

Odpowiedzi z dnia 20.02.2014r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 20.02.2014r. strona 2 Odpowiedzi z dnia 20.02.2014r. strona 3

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKÓW NR 19 I 20 W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZEŹNO

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki: