Jesteś tutaj:   

2013

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

PRZEBUDOWA - UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Ogłoszenie:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez postawienie plenerowej siłowni w miejscowości Budzyń

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

BUDOWA PLACU ZABAW W BUKOWCU

Odpowiedzi na pytania z dnia 4.10.2013r.:
Odpowiedzi na pytania z dnia 4.10.2013r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2013r.:
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2013r.
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DZIEWOKLUCZ

Odpowiedzi z dnia 19.08.2013r.:
Odpowiedzi z dnia 19.08.2013r.
Odpowiedzi z dnia 12.08.2013r.:
Odpowiedzi z dnia 12.08.2013r. Odpowiedzi z dnia 12.08.2013r.
Odpowiedzi z dnia 7.08.2013r.:
Odpowiedzi z dnia 7.08.2013r.
UWAGA! W dniu 6.08.2013r. została uzupełniona dokumentacja!
Odpowiedzi z dnia 6.08.2013r.:
Odpowiedzi z dnia 6.08.2013r.
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Bukowiec

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUDZYNIU - PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Odpowiedzi z dnia 11.07.2013r.
Zestaw 1:
Odpowiedzi zestaw 1 strona 1 Odpowiedzi zestaw 1 strona 2
Zestaw 2:
Odpowiedzi zestaw 2 strona 1
Zestaw 3:
Odpowiedzi zestaw 3 strona 1 Odpowiedzi zestaw 3 strona 2
Zestaw 4:
Odpowiedzi zestaw 4 strona 1 Odpowiedzi zestaw 4 strona 2
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.07.2013r.
Odpowiedzi z dnia 11.07.2013r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 11.07.2013r. strona 2 Odpowiedzi z dnia 11.07.2013r. strona 3
Odpowiedzi z dnia 11.07.2013r. strona 4
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9

Załączniki:

Dowozy uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4

Załączniki:

Zakup i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki szkła

Odpowiedzi z dnia 13.06.2013r.

Odpowiedzi z dnia 13.06.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej (grunt orny)

Ogłoszenie

Załączniki:

Zakup i dostawa pojemników używanych do selektywnej zbiórki szkła

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

PRZEBUDOWA DRÓG , CHODNIKÓW W GMINIE BUDZYŃ

Odpowiedzi z dnia 29.05.2013r.

Odpowiedzi z dnia 29.05.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Budzyń (przetarg II)

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9
Ogłoszenie strona 10 Ogłoszenie strona 11 Ogłoszenie strona 12
Ogłoszenie strona 13

Załączniki:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Odpowiedzi z dnia 29.05.2013r.

Odpowiedzi z dnia 29.05.2013r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 29.05.2013r. strona 2

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

UWAGA! W dniu 23 maja 2013r. zmianie uległ SIWZ!

Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r.
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 1 Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 2 Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 3
Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 1 Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 5 Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 6
Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 7 Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 8 Odpowiedzi na pytania z dnia 23 maja 2013r. strona 9

Uwaga! W dniu 22.05.2013r. zmianie uległ załącznik nr 7 do SIWZ - Szkodowość na dzień 20 maja 2013r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21 i 22 maja 2013r.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 21 i 22 maja 2013r. strona 1 Odpowiedzi na pytania z dnia 21 i 22 maja 2013r. strona 2 Odpowiedzi na pytania z dnia 21 i 22 maja 2013r. strona 3
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

Remont zabytkowego kościoła polegający na wymianie pokrycia dachowego, naprawie więźby dachowej, odnowieniu elewacji kościoła w Wyszynach

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.05.2013r.:
Odpowiedzi na pytania z dnia 06.05.2013r.
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓWKI - ETAP II

Odpowiedzi z dnia 25.04.2013 r.

Odpowiedzi z dnia 25.04.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Budzyń

Uwaga!

W dniu 30.04.2013 r. zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu [zmiany dotyczyły sekcji II.1.4) oraz sekcji III.3.1]] oraz SIWZ i projekt umowy.

 Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9
Ogłoszenie strona 10 Ogłoszenie strona 11 Ogłoszenie strona 12

Załączniki:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (SP) w Wyszynach w ramach projektu Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń, prowadzonego w ramach IV konkursu Programu p

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BUDZYŃ

Odpowiedzi z dnia 17.04.2013 r.
Odpowiedzi z dnia 17.04.2013 r.
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

Modernizacja - remont pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Budzyniu

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE BUDZYNIA I GRABÓWKA

Odpowiedzi z dnia 4.03.2013r. 
Odpowiedzi z dnia 4.03.2013r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 4.03.2013r. strona 2
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: ul. Strażacka

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG GMINNYCH I DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ SIECI DRÓG - ULIC W BUDZYNIU: ROGOZIŃSKIEJ, GUMOWEJ, CZEREŚNIOWEJ, SADOWEJ I RE

Dodatkowe wyjaśnienia do odpowiedzi z dnia 08.02.2013 r: Zestaw Nr 1 , Pyt. Nr 3 i Odp. Nr 3

Wyjaśnienia do Odpowiedzi

UWAGA! W dniu 8.02.2013r. zmianie uległy SIWZ, Przedmiar, Projekt umowy i specyfikacja oświetlenie, które publikujemy poniżej.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 4.02.2013r.

Odpowiedzi strona 1 Odpowiedzi strona 2 Odpowiedzi strona 3
Odpowiedzi strona 4 Odpowiedzi strona 5 Odpowiedzi strona 6

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 1.02.2013r. 

Odpowiedzi strona 1 Odpowiedzi strona 2

Ogłoszenie o przetargu: 

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8 Ogłoszenie strona 9

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej (grunt orny)

Ogłoszenie

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie

Załączniki: