Jesteś tutaj:   

2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Ogłoszenie strona 1

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Sokołowo Budzyńskie

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: ul. Leśna

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA WE WSI NOWE BRZEŹNO

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.09.2011 Odpowiedzi na pytania z dnia 22.09.2011
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8  

Załączniki:

UPORZĄDKOWANIE CENTRUM WSI - POPRAWA WYGLĄDU ESTETYCZNEGO ORAZ STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU W PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU W SOKOŁOWIE

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7    

Załączniki:

Dowozy uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń.

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3

Załączniki:

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM BRZEŹNIE

Ogłoszenie strona 7
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7    

Załączniki:

UPORZĄDKOWANIE CENTRUM WSI - POPRAWA WYGLĄDU ESTETYCZNEGO ORAZ STWORZENIE WARUNKÓW DO WYPOCZYNKU W PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU W SOKOŁOWIE

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7    

Załączniki:

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W GMINIE BUDZYŃ

Odpowiedzi z dnia 22.06.2011r.
Odpowiedzi z dnia 16.06.2011r.
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 7  

Załączniki:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201515P W BUDZYNIU

Uwaga! W dniu 13 czerwca 2011 r. zmianie uległa treść SIWZ.
Wyjaśnienia do SIWZ - 13.06.2011r.
Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7    

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Dziewoklucz

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO Z WYKORZYSTANIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W WYSZYNACH

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Popielno

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Kąkolewice

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2

Załączniki:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OS. KWIATOWYM W BUDZYNIU - ETAP II

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA WE WSI BUKOWIEC

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8

Załączniki:

REMONT DACHU I ELEWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W PODSTOLICACH

Ogłoszenie strona 1 Ogłoszenie strona 2 Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7

Załączniki:

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA WE WSI PROSNA

Odpowiedzi z dnia 16.03.2011 r. - strona 1
Odpowiedzi z dnia 16.03.2011 r. - strona 2 Odpowiedzi z dnia 16.03.2011 r. - strona 3
Uwaga! Nowa wersja kosztorysu ofertowego dla robót budowlanych
Odpowiedzi z dnia 11.03.2011 r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 11.03.2011 r. strona 2 Odpowiedzi z dnia 11.03.2011 r. strona 3
Ogłoszenie strona 1
Ogłoszenie strona 2
Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7    

 Załączniki:

Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Rogoz

Odpowiedzi z dnia 21.02.2011r. strona 1 Odpowiedzi z dnia 21.02.2011r. strona 2  
 Odpowiedzi na pytania z dnia 17.02.2011 r.    
Ogłoszenie strona 1
Ogłoszenie strona 2
Ogłoszenie strona 3
Ogłoszenie strona 4 Ogłoszenie strona 5 Ogłoszenie strona 6
Ogłoszenie strona 7 Ogłoszenie strona 8  

 Załączniki: