Jesteś tutaj:   

2010

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Wyszyny

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Grabówka

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszynach, w ramach programu Radosna Szkoła

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budzyniu, w ramach programu Radosna Szkoła

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 201567P i 201572P NA OSIEDLU ZIELONYM W BUDZYNIU

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY DRÓG NA OS. ZIELONYM W BUDZYNIU

Przebudowa drogi gminnej nr 201508P w miejscowości Bukowiec

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: ul. Leśna

Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne

Odpowiedzi nr 2 z dnia 30.04.2010 r. strona 1Odpowiedzi nr 2 z dnia 30.04.2010 r. strona 2
UWAGA! Zmianie uległ Załącznik Nr 1 do SIWZ
Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 1Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 2Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 3Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 4
Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 5Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 6Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 7Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 8
Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 9Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 10Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 11Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 12
Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 13Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 14Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 15Odpowiedzi z dnia 30.04.2010 r. strona 16
Og�oszenie strona 1Og�oszenie strona 2Og�oszenie strona 3Og�oszenie strona 4
Og�oszenie strona 5Og�oszenie strona 6

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Budzyniu

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska.

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOSCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIETSZEJ MARII PANNY W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM DRÓG NR 201515P I 201560P ORAZ BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ POD NOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - UL.PARKOWA

Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Nr 201515P