Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie

Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej na osiedlu Wierzbowym 7 w Budzyniu

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

 

Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

 

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Fabryczna

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2 Ogłoszenie - strona 3

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudowami dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowości Popielno oraz Brzekiniec. Przedmiot zamówienie został podzielony według zadań inwestycyjnych na trzy części t.j.: Część Nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno -etap I; Część Nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 201531P w m. Brzekiniec; Wykonawca może złożyć ofertę na realizację całego zamówienia lub złożyć ofertę na wybraną dowolną część/części przedmiotu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego w miejscowości Bukowiec

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowegoPrzetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowegoPrzetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego