Jesteś tutaj:   

Projekty uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr 976/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 976/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.