Jesteś tutaj:   

2021

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Budzyniu petycjach w 2021 roku.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. Franciszek Suwiczak skan petycji Przyjęcie przez Radę Gminy projektu uchwały dot. szczepień przeciwko COVID-19 07.01.2021 07.04.2021   skan odpowiedzi
2. Teresa Garland skan petycji Wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 22.02.2021 22.05.2021  
3. Teresa Garland skan petycji Poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 04.03.2021 04.06.2021