Jesteś tutaj:   

2020

Sprawozdanie z petycji za 2020 rok

Informacja o złożonych do Rady Gminy Budzyń petycjach w 2020 roku.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. Renata Sutor skan petycji Utworzenie bezpłatnego miejsca parkingowego oraz poparcie petycji w sprawie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski 27.01.2020 27.04.2020   skan odpowiedzi
2. Marcin Wytrzyszczewski skan petycji Przyjęcie przez Radę Gminy projektu uchwały dot. szczepień przeciwko COVID-19 14.12.2020 14.03.2020   skan odpowiedzi
3. Piotr Sterkowski skan petycji Przyjęcie przez Radę Gminy projektu uchwałydot. szczepień przeciwko COVID-19 14.12.2020 14.03.2020   skan odpowiedzi
4. Teresa Garland skan petycji Przyjęcie przez Radę Gminy projektu uchwały w sprawie prawdy, godności i wolności człowieka 21.12.2020 21.03.2020   skan odpowiedzi