Jesteś tutaj:   

2018

Sprawozdanie z petycji za 2018 rok

Informacja o złożonych do Wójta Gminy Budzyń petycjach w roku 2018r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. - skan petycji Zachowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej oraz rozbudowa Przedszkola 31.10.2018 31.01.2019   skan odpowiedzi