Jesteś tutaj:   

2019

Sprawozdanie z petycji za 2019 rok

Informacja o złożonych do Wójta Gminy Budzyń petycjach w roku 2019r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. Krzysztof Kaczmarek skan petycji Budowa placu zabaw z siłownią na os. Wierzbowym w Budzyniu 24.01.2019 24.04.2019   Odpowiedź
2. Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
skan petycji Analiza wydatków ponoszonych na usługi telekomunikacyjne  28.05.2019  28.08.2019   Odpowiedź
3. Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
skan petycji Zaplanowanie przetargu na modernizację parku maszynowego 31.05.2019 31.08.2019   Odpowiedź