Jesteś tutaj:   

2018

Sprawozdanie z petycji za 2018 rok

Informacja o złożonych do Wójta Gminy Budzyń petycjach w roku 2018r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. - skan petycji Zaplanowanie w budżecie środków na remont drogi 12.02.2018 12.05.2018   skan odpowiedzi
 2. - skan petycji Zaplanowanie w budżecie środków na remont drogi 17.04.2018 17.07.2018   skan odpowiedzi
 3. - skan petycji Zaplanowanie w budżecie środków na budowę chodnika 26.04.2018 26.07.2018   skan odpowiedzi
 4. Kamila Michalska skan petycji Zaplanowanie w budżecie środków na budowę chodnika 16.10.2018 16.01.2019   skan odpowiedzi
 5. - skan petycji Zachowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej oraz rozbudowa Przedszkola 31.10.2018 31.01.2019   skan odpowiedzi