Jesteś tutaj:   

2017

Informacja o złożonych do Wójta Gminy Budzyń petycjach w roku 2017r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. KABAT TYRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. jawna skan petycji
Zaplanowanie w budżecie środków na remont drogi
15.12.2017 15.03.2018   skan odpowiedzi