Jesteś tutaj:   

2016

Informacja o złożonych do Wójta Gminy Budzyń petycjach w roku 2016r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1. Mieszkańcy wsi Grabówka
skan petycji
Zaplanowanie w budżecie środków na remont drogi
19.10.2016 19.01.2017    Odpowiedź na petycję
 2. Szulc Efekt
Sp. z o.o.
skan petycji
Dokonanie analizy otwartości danych w BIP
24.10.2016 24.01.2017