Oświadczenie majatkowe

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń