Oświadczenie majatkowe

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe związane ze zmianą Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Budzyń