Skład Rady

Skład Rady Miejskiej w Budzyniu Kadencja 2018 - 2023

 1. Ajchsztet Mariusz Tomasz
 2. Binert Sławomir
 3. Czerwoniec Andrzej Józef
 4. Dajczak Jarosław Tomasz
 5. Depta Józef Paweł
 6. Jenczyk Izabela Anna
 7. Kaczmarek Krzysztof
 8. Kasperczak Józef
 9. Kin Krzysztof Piotr
 10. Ksycki Bogdan
 11. Ksycki Robert Jan
 12. Moćko Halina Anna
 13. Nowicki Zenon
 14. Pasch Wacław Maksymilian
 15. Walczak Marzena Maria

Skład Rady Gminy Budzyń Kadencja 2014 - 2018

 1. Ajchsztet Mariusz Tomasz
 2. Bedyński Marian
 3. Binert Sławomir
 4. Czerwoniec Andrzej Józef
 5. Dajczak Jarosław Tomasz
 6. Depta Józef Paweł
 7. Jenczyk Izabela Anna
 8. Kasperczak Józef
 9. Kin Krzysztof Piotr
 10. Ksycki Robert Jan
 11. Łabój Grzegorz Franciszek
 12. Nowicki Zenon
 13. Ograbek Krystian Kamil
 14. Pasch Wacław Maksymilian
 15. Walczak Marzena Maria

Skład Rady Gminy BudzyńKadencja 2010 - 2014

 1. Bedyński Marian
 2. Binert Sławomir
 3. Brychczyński Paweł
 4. Buszkiewicz Kinga Danuta
 5. Cembrowicz Kazimierz
 6. Depta Józef Paweł
 7. Dumke Zbigniew Stanisław
 8. Grochowalski Tadeusz Stanisław
 9. Jenczyk Izabela Anna
 10. Kasperczak Józef
 11. Łasecki Bogdan Franciszek
 12. Nowicki Zenon
 13. Pasch Wacław Maksymilian
 14. Struzik Honorata Anna
 15. Szejner Wojciech Józef

Skład Rady Gminy BudzyńKadencja 2006 - 2010

 1. Marian Bedyński
 2. Sławomir Binert
 3. Marian Cabel
 4. Kazimierz Cembrowicz
 5. Zbigniew Dumke
 6. Tadeusz Grochowalski
 7. Irena Jankowska
 8. Józef Kasperczak
 9. Jerzy Koszny
 10. Bogdan Łasecki
 11. Stanisław Małofiej
 12. Zenon Nowicki
 13. Wacław Pasch
 14. Bogdan Piotr
 15. Wojciech Szejner