Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za 2019

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:
 

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:
 

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:
 

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:
 

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2017-2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:


Oświadczenia majątkowe za rok 2015

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - zrzeczenie się mandatu

Oświadczenia majątkowe Radnej Rady Gminy Budzyń w związku z zrzeczeniem się mandatu radnego:

Oświadczenia majątkowe za rok 2013

 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Budzyń:

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń: