Mienie komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego - listopad 2008
 
Zarządzenie Wójta Gminy Budzyń nr 350/2008, załącznik nr 4 - do pobrania tutaj