Dane publiczne

Dane o podmiotach prowadzących działalnośc gospodarczą

Informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą dostępne są w Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 6 w Budzyniu pokój nr 9.

Liczba Ludności dane z dnia 31.12.2013r.

 STAN LUDNOŚCI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI 
 DANE Z DNIA 31.12.2013r. 

Liczba Ludności dane z dnia 31.12.2012r.

 STAN LUDNOŚCI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI 
 DANE Z DNIA 31.12.2012r. 

Liczba Ludności dane z dnia 31.12.2011r.

STAN LUDNOŚĆI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI
DANE Z DNIA 31.12.2011r.

Liczba Ludności dane z dnia 31.12.2010r.

STAN LUDNOŚĆI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI
DANE Z DNIA 31.12.2010r.

Liczba Ludności dane z dnia 31.12.2009r.

STAN LUDNOŚĆI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI
DANE Z DNIA 31.12.2009r.