rok 2009

UCHWAŁA NR XXVIII/264/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/264/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/263/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/263/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/262/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXVIII/262/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXVIII/260/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXVIII/260/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXVIII/259/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimna

UCHWAŁA NR XXVIII/259/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali.

UCHWAŁA NR XXVIII/258/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń – rejon Osiedla Zielonego

UCHWAŁA NR XXVIII/258/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń – rejon Osiedla Zielonego

UCHWAŁA NR XXVIII/257/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszar

UCHWAŁA NR XXVIII/257/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej.

UCHWAŁA NR XXVIII/256/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2010.

UCHWAŁA NR XXVIII/256/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2010.

UCHWAŁA NR XXVIII/255/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXVIII/255/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXVIII/254/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

UCHWAŁA NR XXVIII/254/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

UCHWAŁA NR XXVII/253/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Budzyń na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/253/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Budzyń na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/252/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/252/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/251/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXVII/251/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2009 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2012.

UCHWAŁA Nr XXVII/250/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVII/250/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVII/249/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XXVII/249/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA Nr XXVII/248/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXVII/248/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XXVII/247/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.

UCHWAŁA NR XXVII/247/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.

UCHWAŁA NR XXVI/246/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXVI/246/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 września 2009 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXVI/245/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXVI/245/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 września 2009 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXVI/244/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVI/244/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 września 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Budzyń o wspólnej realizacji projektu "Internet zmieni Twój los. Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego".

UCHWAŁA NR XXVI/243/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/243/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 września 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/242/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/242/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 września 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/241/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/241/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 września 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVI/240/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 września 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/240/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 września 2009 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXV/239/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

UCHWAŁA NR XXV/239/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

UCHWAŁA Nr XXV/238/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskie

UCHWAŁA NR XXV/238/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej".

UCHWAŁA NR XXV/237/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXV/237/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXV/236/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XXV/236/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych.

Załączniki:

Uchwała

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2 i 3

UCHWAŁA NR XXV/235/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXV/235/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  w budżecie Gminy Budzyń na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA Nr XXV/234/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrówki.

UCHWAŁA NR XXV/234/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrówki.

UCHWAŁA Nr XXV/233/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąkolewice.

UCHWAŁA NR XXV/233/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąkolewice.

UCHWAŁA Nr XXV/232/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewoklucz.

UCHWAŁA NR XXV/232/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewoklucz.

UCHWAŁA Nr XXV/231/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budzyń.

UCHWAŁA NR XXV/231/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budzyń.

UCHWAŁA Nr XXV/230/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzekiniec.

UCHWAŁA NR XXV/230/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzekiniec.

UCHWAŁA Nr XXV/229/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany granic sołectwa Budzyń, Brzekiniec, Dziewoklucz, Kąkolewice i Ostrówki.

UCHWAŁA NR XXV/229/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie zmiany granic sołectwa Budzyń, Brzekiniec, Dziewoklucz, Kąkolewice i Ostrówki.

UCHWAŁA NR XXV/228/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzyń na lata 2009-2020

UCHWAŁA NR XXV/228/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzyń na lata 2009-2020.

UCHWAŁA Nr XXV/227/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXV/227/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXV/226/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXV/226/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2009 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIV/225/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/225/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/224/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

U C H W A Ł A NR XXIV/ 224 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA Nr XXIV/223/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011.

U C H W A Ł A Nr XXIV / 223 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011.

UCHWAŁA Nr XXIV/222/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sokołowo Budzyńskie.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 222 /2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sokołowo Budzyńskie.

UCHWAŁA Nr XXIV/221/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wyszynki.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 221 /2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wyszynki.

UCHWAŁA Nr XXIV/220/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Prosna.

U C H W A Ł A Nr XXIV / 220 /2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Prosna.

UCHWAŁA Nr XXIV/219/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Brzeźno.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 219 /2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Brzeźno.

UCHWAŁA Nr XXIV/218/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowiec.

UCHWAŁA Nr XXIV/ 218 /2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowiec.

UCHWAŁA Nr XXIV/217/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wyszyny.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 217 /2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wyszyny.

UCHWAŁA Nr XXIV/216/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabówka.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 216 /2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabówka.

UCHWAŁA Nr XXIV/215/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podstolice.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 215 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Podstolice.

UCHWAŁA Nr XXIV/214/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

U C H W A Ł A Nr XXIV /214 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA Nr XXIV/213/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 213 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXIV/212/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

U C H W A Ł A Nr XXIV / 212 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA Nr XXIV/211/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 211 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXIV/210/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr XXIV /210 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXIV/209/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym wraz z ułamkową częścią gruntu.

U C H W A Ł A Nr XXIV /209 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym wraz z ułamkową częścią gruntu.

UCHWAŁA Nr XXIV/208/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia bezpłatnej służebności gruntowej.

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 208 /2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie zniesienia bezpłatnej służebności gruntowej.

UCHWAŁA Nr XXIV/207/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczyc

U C H W A Ł A Nr XXIV/ 207 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Budzyń.

UCHWAŁA NR XXIV/206/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do podejmowania działań wobec dłużników ali

U C H W A Ł A NR XXIV/ 206 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/205/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.

U C H W A Ł A NR XXIV/ 205 / 2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXIV/204/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inwestycyjno -Wdrożeniowe „Noteć” Spółka

U C H W A Ł A NR XXIV/ 204 / 2009

RADY GMINY BUDZYń

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inwestycyjno -Wdrożeniowe „Noteć” Spółka z o.o. w Pile.

UCHWAŁA Nr XXIII/203/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXII/203/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie absolutorium dla Wójt Gminy Budzyń

UCHWAŁA NR XXIII/202/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2009 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXII/202/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXII/201/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Budzyń na lata 2010-2011 na realizację projektu pn. „Zwię

UCHWAŁA NR XXII/201/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Budzyń na lata 2010-2011 na realizację projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności wsi: Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice - Przebudowa świetlic wiejskich wraz z najbliższym otoczeniem".

UCHWAŁA Nr XXII/200/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Budzyń na lata 2010-2011 na realizację projektu pn. „Budo

UCHWAŁA NR XXII/200/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Budzyń na lata 2010-2011 na realizację projektu pn. "Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi Wyszyny".

UCHWAŁA Nr XXII/199/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXII/199/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA Nr XXII/198/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXII/198/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA Nr XXII/197/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011.

UCHWAŁA NR XXII/197/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2011.

UCHWAŁA Nr XXII/196/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR XXII/196/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA Nr XXII/195/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXII/195/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXII/194/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXII/194/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXII/193/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Budzyń na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA NR XXII/193/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany w podziale Gminy Budzyń na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA NR XXII/192/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

UCHWAŁA NR XXII/192/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

UCHWAŁA NR XXII/191/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie diet dla radnych.

UCHWAŁA NR XXII/191/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie diet dla radnych.

Uchwała Nr XXII/190/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia warunków udzielen

UCHWAŁA NR XXII/190/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/07 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń.

UCHWAŁA NR XXI/189/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

UCHWAŁA NR XXI/189/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXI/188/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXI/188/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXI/187/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXI/187/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXI/186/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

UCHWAŁA NR XXI/186/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

UCHWAŁA NR XXI/185/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego

UCHWAŁA NR XXI/185/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

UCHWAŁA NR XXI/184/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

UCHWAŁA NR XXI/184/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

UCHWAŁA NR XXI/183/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/183/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/182/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/182/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/181/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, w obrębie wsi Kąkolewice w rejonie drogi kraj

UCHWAŁA NR XXI/181/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, w obrębie wsi Kąkolewice w rejonie drogi krajowej nr 11.

UCHWAŁA NR XXI/180/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Przemysłowe

UCHWAŁA NR XXI/180/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Przemysłowej, działka nr 296/9

UCHWAŁA NR XXI/179/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w

UCHWAŁA NR XXI/179/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie osiedla Piaski

UCHWAŁA NR XXI/178/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kąkolewice.

UCHWAŁA NR XXI/178/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kąkolewice.

UCHWAŁA NR XXI/177/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dziewoklucz.

UCHWAŁA NR XXI/177/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dziewoklucz.

UCHWAŁA NR XXI/176/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabówka.

UCHWAŁA NR XXI/176/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabówka.

UCHWAŁA NR XXI/175/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny.

UCHWAŁA NR XXI/175/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny.

UCHWAŁA NR XXI/174/2009 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo Budzyńskie.

UCHWAŁA NR XXI/174/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 04 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo Budzyńskie.