rok 2006

UCHWAŁA NR III/18/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2006 roku. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2007 rok.

UCHWAŁA NR III/17/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

U C H W A Ł A Nr III /16 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr III / 15 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr III/ 14 /2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr III / 13 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr II/10/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR II/9/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

U C H W A Ł A Nr II/ 8 /06 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Źródliska Flinty”.

UCHWAŁA NR II/7/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obręb

U C H W A Ł A Nr II / 6 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.

U C H W A Ł A Nr II / 5 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A Nr II / 4 / 2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A NR I / 3/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A NR I / 2/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A NR I / 1/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 listopada 2006 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.